Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1914
5 september burgerwacht gaat van Eekloo naar Somerghem

scannen0098.jpg 172.7K

Vorige pagina
Indexpagina Volgende pagina

ik waarneem om mijne Leonie te bezoeken, afscheid van haar te nemen en ze gerust te stellen. Om 16 1/2 uur vertrekt de gansche Sint Nikolaasche burgerwacht en komt ten 18 uur te Stekene aan. Om 19 uur zegt men ons dat er geen logist nog eten voor ons te vinden is, wij moeten dan maar zelf zoeken. Van 's morgens 8 uur was ik reeds zonder eten. Dan maar op zoek. Wij komen met ons 4 bij de broeders Hieronymieten en krijgen daar boterhammen met kaas en bier. Een bed hebben ze niet doch in de schuur is er nog plaats. Wij slapen op strooi op de dorschvloer; een koude nacht; in de verte kanongebulder; den kop vol gedachten heb ik dan ook geen oog toegedaan.
In dat gesticht treffen wij ook broeder Berckmans aan; anders zijn wij daar goed ontvangen.

5 september 1914 zaterdag
Wij ontbijten bij de broeders. Om 6 uur appel. Om 7 uur vertrek naar Eekloo waar we rond 11 uur aankomen; daar stuur ik 2 zichtkaarten naar huis en naar Leonie. Op den middag vertrekken we naar Ursel en na een half uur wachtens nemen wij den tram naar Somergem waar wij in de namiddag rond 15 uur aankomen en worden er goed ontvangen.
Onzen baas noemt zich;
August Dhooge Landbouwer Uit gem Somerghem link
N'en rijken boer met schoone hofstede, brave vrouw, eenen zoon en veel vee.
Om 16 uur komen wij bij die boeren aan en krijgen goed te eten; 't smaakte want 't was van 's morgens geleden . Wij zijn voor het overige van den dag vrij.
Rond 17 1/2 uur komt er een taube boven onze hofstede gevlogen we schieten er een vijftal kogels naartoe; 't was de eerste maal dat ik met echte kogels naar Duitschers schoot en ook de laatste maal. 't Resultaat was dat de vlieger wat hoger klom en op zijn gemak voortvloog. Verboden werd ons nog naar vliegmachines te schieten om alle missingen te voorkomen.


Vorige pagina
Indexpagina Volgende pagina