Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1914
3 september Sint Niklaas - 4 september Stekene 
Edmond Lentacker opgeroepen.

De volledige tocht  van de burgerwacht van Sint Niklaas op Youtube

Zoo 24 ŗ 29 uur aan een stuk dienst doen was waarlijk eene kwade taak, gezien men niet kon slapen binst dienen tijd, en men mocht waarlijk sterke zenuwen hebben om de nachten door te bijten.
Leonie Lentacker's broeder Edmond, was ondertussen met de laatste klassen binnen geroepen, zoodat zij nu 2 broeders en 1 schoonbroeder onder dienst hadt.
In de eerst dagen van September was de dienst der burgerwacht zeer verscherpt, de belgische soldaten waren meer op Antwerpen afgetrokken en niemand mocht na 10 uur nog op straat komen; de lantaarnen werden niet meer ontstoken uit vrees voor een Zeppelin aanval, zoodat St Niklaas van 's nachts volledig duister was. Niet pluis was het van 's nachts in 't duister, te midden 't veld, alleen of met twee op wacht te staan en dat men dan niet sliep is te verstaan.
Ik heb ook eens 's nachts de overheid in auto op hunne ronde vergezeld; 't deed aardig zoo zonder licht, door donkere straten en nog donker veld te rijden en enkel door de posten aangesproken te worden. 
3 September 1914 donderdag 
Van 11 1/2 uur voormiddag dienst, gansch den nacht door.
4 september 1914 vrijdag

Op wacht tot 11 uur's morgens, dan komt men ons verwittigen dat wij de stad moeten verlaten.
De Duitschers waren Dendermonde binnen getrokken en hadden de stad platgebrand. In Leuven hadden de Duitschers al de burgerwachten krijgsgevangen gemaakt en om ons dat lot te besparen deed de krijgsoverheid, daar zij dacht dat de vijand Sint Nikolaas ging innemen, ons de stad verlaten.
Toen de bevolking ons vertrek vernam, verliet de helft der burgerbevolking de gemeente. Sint Nikolaas was om zo te zeggen verlaten.
Ik neem te huis afscheid.
Om 11 1/2 's morgens vergadering op de Groote Markt; als het 14 1:2 uur is vertrekken wij naar het Station. Wij krijgen daar gekomen nog een half uurken congť dat


Vorige pagina
Indexpagina Volgende pagina