Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1914
Leon Lentacker meldt zich als vrijwilliger.
RaphaŽl Waterschoot doet dienst als burgerwacht.

 

Edward Keppens vertrekt ook rond 8 uur 's morgens. De jongen had geweend.
't Was waarlijk pakkend toen de avond daarvoor 31 juli rond 11 uur 's nachts er plotseling in de straten werd gebeld door policieagenten.
Deze riepen dat de algemeene mobilisatie uitgeroepen was en de jongens der klas van af 1900 des anderendaags om 8 uur mochten vertrekken.
In Antwerpen begonnen toen op hetzelfde ogenblik al de klokken der kerken te luiden; dat moet pakkend geweest zijn.
Iedereen viel van in 't begin van den oorlog zonder werk en reeds van de eerste dagen van Augustus kon men lange rijen op de markt zien staan voor de poorten van het Stadhuis; de eenen voor ondersteuning van het werkloozenfonds anderen om een Belgisch paspoort te bekomen.zie ook Vaststelling prijs eetwaren Albert koning der Belgen 04 08 1914
De soep voor de arme menschen werd van de eerste dagen hier ingesteld.
Den 3 den oogst verklaarde Duitschland den krijg.
De oorlog ging zijnen loop. Wij lazen weinig waarheid in de gazetten ten anderen deze waren gecensureerd.
Alle dagen kwamen er zich hier vrijwilligers aanbieden, dezen werden zonder onderzoek aangenomen, gekleed en onderricht in Gent, Dendermonde en Antwerpen. link
Leon Lentacker biedt zich de eerste dagen van den oorlog als vrijwilliger aan en wordt bij het 3de linieregiment ingedeeld. (Kapot is kapot was zijn leus).

Wij doen volgenden dienst.

Dag

Datum

Uur start

Uur einde

Totaal uren

Dinsdag

4-oogst

8.45-nam

6,30-morg

9.45uur

woensdag

5-oogst

4.30-nam

6.00-nam

1.30uur

donderdag

6-oogst

1.00-nam

12.0-nam

11.00uur

zaterdag

8-oogst

1.00-nam

6.00-morg

17.00uur

maandag

10-oogst

6.0-morg

6.00-nam

12.00uur

dinsdag

11-oogst

5.30-nam

6.00-nam

0.30uur

donderdag

13-oogst

5.3-morg

6.00-nam

12.30uur

zaterdag

15-oogst

5.30-nam

6.00-morg

12.30uur

dinsdag

18-oogst

5.3-morg

6.00-nam

12.30uur

donderdag

20-oogst

5.30-nam

6.00-morg

12.30uur

 

 

 

 

102,45 uur

Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina