Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1914
Oproepingsorder 3 augustus 1914

scannen0093.jpg 56.4K
Indexpagina Volgende pagina

De Majoor-Bevelhebber brengt ter kennis der Heeren Officieren, Onderofficieren, Korporalen en Wachten van het Bataljon dat, gezien de omstandigheden, niemand der leden van de Wacht tot nader order, de stad zal mogen verlaten, zonder voorafgaande toelating van den Bevelhebber zijner Kompanie.
Al de leden der Wacht zijn gehouden, bij den eersten oproep zich aanstonds te begeven ter gewone vergaderplaats hunner Kompanie.
Tenue: Veldtenue nr 8 
                         Het Hoofd der Wacht                   LOUIS SMET

RaphaŽl heeft in het dagboek heel wat artikels overgeschreven uit de Nieuwe Rotterdamse Courant, in onderscheiden rubrieken en chronologisch gerangschikt. In eerste instantie was de krant niet legaal te verkrijgen, later wel. Geeft toch wel een duidelijk zicht op wat de burger van de oorlog vernam (met vertraging), er was immers geen radio en televisie. 
zie ook voorspel oorlogsverklaringen en schendingen der grenzen 28 06 1914 - 29 10 1914

zie ook  luchtritten tijdens den oorlog 02 08 1914 - 25 12 1914

zie ook oorlogskroniek ter zee  05 08 1914 - 03 11 1914

zie ook oorlogskroniek het krijgsbedrijf in het westen 07 08 1914 - 31 08 1914

zie ook verdere oorlogsgebeurtenissen 08 08 1914 - 17 04 1915

zie ook het krijgsbedrijf in het oosten 19 08 1914 - 10 10 1914


Indexpagina Volgende pagina